O KANALU DEČIJA TV

Edukacija i zabava naših najmlađih su za nas na prvom mestu! U eri ponude dečijeg sadržaja niskog kvaliteta, tematike koja je više okrenuta nasilju i trendovima ponašanja odraslih, Dečija televizija je tu da mališanima i njihovim roditeljima pruži izbor zdravog i kvalitetnog programa.


Dečija TV je specijalizovana dečija televizija koja ima za cilj da novim i modernim pristupom svetu dece medijski prostor ispuni na odgovoran i kreativan način, oslanjajući se na dosadašnja pozitivna iskustva u ovoj oblasti, kompetentne saradnike, dečije psihologe i pedagoge, osvedočene TV autore za decu.


Prilagođenim sadržajem, dinamikom i zabavnom formom nastojimo da edukaciju i informisanje pretvorimo u igru i zabavu za svako dete, ali i za celu porodicu, jer dobra dečija televizija mora da zainteresuje i odrasle.


Program Dečije televizije je orijentisan na poštovanju moralnog kodeksa, društveno odgovornom radu, edukaciji najmlađih korisnika, poštovanju i zaštiti prava dece, podizanju opšteg kulturnog nivoa, poštovanju ravnopravnosti i to sve kroz sadržaj najvećeg kvaliteta.


Aktivno učešće u društveno odgovornim projektima je jedan od naših najvećih ponosa. Građenje zdravog i bezbednog društva jeste cilj tima Dečije TV, i zbog toga uvek sa velikom radošću podržimo društveno odgovorne aktivnosti.